Kunt u maar moeilijk in slaap komen? Bent u ’s nachts vaak wakker, en valt u dan moeilijk weer in slaap? Uren voor de wekker alweer wakker? Staat u vaak vermoeid op of heeft u overdag de behoefte om “bij te slapen”?
De therapie is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten en heeft een praktische, voor u goed toepasbare aanpak. Slaapoefentherapeuten Cesar & Mensendieck zijn hier speciaal voor bijgeschoold en leren non-stop verder op basis van recente inzichten en nieuwe wetenschappelijke publicaties. Alle Slaapoefentherapeuten zijn aangesloten bij een Landelijk netwerk Slaapoefentherapie.
Als slaapoefentherapeut kan ik samen met u aan de slag om de vicieuze cirkel te doorbreken met praktische tips en oefeningen.
U krijgt weer grip op uw slaap.

Werkwijze:
Een slaapstoornis is niet alleen een nachtelijk probleem, het uit zich op den duur ook in een verminderd dagelijks functioneren. Invloeden van de dag lopen door in de nacht en vervolgens zullen de gevolgen van een slechte nachtrust doorlopen in de volgende dag. De slaapoefentherapeut benadert de slaapproblemen dan ook vanuit een 24-uurs visie. Systematisch worden de onderliggende oorzaken en patronen van je slaapprobleem inzichtelijk gemaakt, aangepakt en opgelost.
Waar gaan we mee aan de slag?
• Het geven van inzichten die gezond slaapgedrag bevorderen.
• Het geven van Inzichten hoe de klachten samenhangen met slaapproblemen
• Het doen van oefeningen (o.a. adem- en ontspanningsoefeningen) specifieke voor uw verstoorde slaappatroon.
• Het doen van gedachten therapie die u weer positief of neutraal leert denken.
• Het adviseren over een gezonde levensstijl, hierdoor leert u adequater en zeker ook rustiger om te gaan met de gevolgen van het slaapprobleem. De stress vermindert hierdoor en u komt uit de vicieuze cirkel van slecht slapen.
Slaaptherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering.
Slaapoefentherapie website: www.slaapoefentherapie.nl